Laboratori Biologjik i FVIL -së

Dhoma e Pastër AC

Korridori i Dhomës së Pastër

Dera dhe Dritarja e Dhomës së Pastër

Instalimi i dhomës së pastër

Dritare e dhomës së pastër

Procesi i tubacioneve