Punëtori Boao Bio-Farmaceutike e Insulinës

Dhoma AHU

Korridori i Dhomës së Pastër

Dera dhe Dritarja e Dhomës së Pastër

Dhoma e Pastër Terren

Pajisjet Farmaceutike

Punime tubacioni