Punëtori e Sintezës Farmaceutike ZBD

Kontrolli i Qasjes

Dhoma e ndërrimit

Korridori i Dhomës së Pastër

Dhome e paster

Sistemi I kontrollit

Procesi i tubacioneve

Salla e përpunimit