Dhoma e Pastër Biologjike Kangyuan

Dhoma AC Mahine

Sistemi i kanalit të ajrit

Korridori i Dhomës së Pastër

Dhoma e pastër Dhoma e punës

Makineria e procesit

Procesi i tubacioneve