Dhoma e Pastër e Grupit Meihua Amino Acid

Korridori i Dhomës së Pastër

Dhoma e Pastër Terren

Dhoma e Pastër Muri dhe Tavani

Dritare e dhomës së pastër

Sistemi i Kontrollit TEKMAX