Dhoma e Pastër Farmaceutike Forster

Korridori i Dhomës së Pastër

Dera e Dhomës së Pastër

Llamba e dhomës së pastër

Dritare e dhomës së pastër

Salla e përpunimit