Dhoma e Pastër Biologjike Runhui

Dhoma AHU

Laboratori Biologjik

Korridori i pastër

Dritare e Kalimit të Dhomës së Pastër

Tubacion i Dhomës së Pastër

Procesi i pastrimit të dhomës së tubacionit